Giỏ hàng

Nhà máy VNPOFOOD

Dưới đây là một số hình ảnh tại nhà máy VNPOFOOD tại Khu E Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội:

 Một góc sân tại nhà máy VNPOFOOD

 Nhà khách VNPOFOOD

Hệ thống đóng vỏ viên nang VINAGA

Viên nang VINAGA ra lò

Hệ thống quay viên nang VINAGA