Giỏ hàng

Tầm nhìn và sứ mệnh

1. Tầm nhìn

- Công ty VNPOFOOD là công ty dẫn đầu chuyên về các sản phẩm dầu gấc.

2. Sứ mệnh

- Tạo sản phẩm dầu gấc Việt Nam chất lượng cao, có tác dụng sáng mắt, đẹp da, tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh tật… đem lại sức khỏe cho cộng đồng, giải quyết công ăn việc làm cho nhân viên VNPOFOOD và nông dân trồng gấc.

3. Các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

   Mục tiêu ngắn hạn:

- Ổn định chất lượng sản phẩm

- Ổn định sản xuất

- Triển khai tốt những thị trường đã có

- Giúp nông dân các tỉnh trồng gấc đạt hiệu quả cao nhất

   Mục tiêu dài hạn:

- Phát triển tốt thị trường trong nước

- Nâng cao chất lượng sản  phẩm, bao bì

- Mở rộng các thị trường xuất khẩu trên toàn cầu

- Xây dựng thương hiệu gấc Việt Nam có ảnh hưởng tới nhiều quốc gia và lãnh thổ trên thế giới

4. Chiến lược, định hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế

- Trên cơ sở các đối tác đã có ở Mỹ và nước ngoài, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học về trái gấc và tăng nhanh số đối tác là các dược phẩm, thực phẩm quốc tế để cung cấp sản phẩm dầu gấc VINAGA trên toàn thế giới.

- Đa dạng hóa sản phẩm, thông qua các nhà khoa học, các tập đoàn thương mại quốc tế để phát triển thương hiệu dầu gấc VINAGA của Việt Nam thành một thương hiệu được quốc tế công nhận  là đại diện của Việt Nam.

- Kết hợp chiến lược với Cục xúc tiến thương mại VN, các cơ quan tham tán của VN ở nước ngoài để mở rộng xuất khẩu dầu gấc hơn nữa.